Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

tatko | 29.08.2017

.., ale dá sa na to dívať aj inak,Lexo.. ľudí do miest nenahnali komunisti tým,že im zobrali pôdu a živnosti,to zvládla tzv. vedeckotechnická revolúcia a kapitalizmus už viac ako pol storočia predtým .. iste sa mnohí bránili združstevňovaniu statkov zbudovaných mozoľmi svojich predkov,ale koľko veľkostatkov a veľkostatkárov vzniklo udávaním a zaberaním gruntov?.. koľké chalupy,role a lesy "užral" žid a po ňom arizoval gardista? ..role a remeslá už dávno pred vojnou svojich držiteľov nedokázali uživiť v konkurencii fabrík a veľkostatkov.. čo komunisti ( teraz neriešim "podskupiny") zobrali a čo dali je diskutabilné ..

Přidat nový příspěvek