Re: Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

Lexa | 28.08.2017

Němci byli odsunuti z Československa a dalších zemí na základě Postupimských dohod. Benešovy dekrety měly pouze prováděcí charakter.
Nevím, že by Češi Sudeťáky nějak litovali. Přes devadesát procent Sudeťáků si přálo připojení k Říši a volilo Henleina. Čechy v pohraničí tvrdě šikanovali. Moje Babička zažila v Kadani tvrdou šikanu od německých výrostků, tloukli české děti a házeli kameny do oken. Rodina se raději vystěhovala do vnitrozemí ještě před Mnichovem. Můj děda pracoval po válce jako strojvedoucí. Němci seřazení na peroně k odsunu křičeli: "My se vrátíme a vašimi hlavami vydláždíme Václavské náměstí!" Nikdo na ně nevztáhl ruku.
Lidé si pak zvolili komunisty, ale ti všechny své sliby záhy porušili. Zrušili i drobné podnikání, statisícům lidí zničili živnosti, které budovali po generace. Nejinak to bylo při kolektivizaci vesnice a zabírání soukromého majetku sedlákům. Tak rozvrátili tradiční venkovskou kulturu, vztahy, odstřelili motivaci schopných lidí. Natáhli do městských fabrik vesničany a tím se raketově rozrostl městský proletariát, který šel na sídlištích z práce rovnou k televizi nebo do hospody. Likvidace lokální malovýroby a místních tradic byla jedním z kroků nastupující globalizace - komunisté zavedli všude uniformita a sériovost. Pokud někdo pamatuje mostecko komunistické éry, to byla naprostá noční můra - kontaminace -smog, smrad, špína, historický Most a krásné památky jako Ahníkov nebo Santiniho špitál v Duchcově zmizely ze světa kvůli těžbě uhlí. Žádné odsiřovače nebyly. Průmyslová města šedivěla popílkem.
Kolektivizace vesnice byla předpokladem k dnešnímu ovládnutí půdy v ČR Agrofertem: zdroje byly odebrány jednotlivcům a koncentrovány. Dnes jen zanedbatelné procento lidí vlastní smysluplné množství zemědělské půdy, takže populace je plně potravinově závislá na korporacích. Je to následek bolševické politiky 50. let.
To nemluvím o měnové reformě z roku 1953. Bezpochyby se jednalo o vyšší hru, při které komunisté jen dělali stafáž. Znehodnocení celoživotních úspor a plošné zchudnutí všech ze dne na den - to byl naprostý podraz na národ.
Za komunistů došlo k bezprecedentnímu ponížení vzdělaných a samostatných lidí, které má obdoby snad jen v dnešní době liberálfašismu. Jinak by nedošlo k několika emigračním vlnám.
Takže Valerij Viktorievič nám tu podává docela zidealizovaný obraz.

Přidat nový příspěvek