Re: reakce na nepřijatelnou informaci

Ľudo | 28.08.2017

A čo boli križiacke výpravy vedené azda len do "Svätej" zeme a proti Husitom?
Neporovnateľne, násobne viac ich bolo vedených na Východ, len sa na Západe o tom na verejnosti "taktne" mlčí. V odborných kruhoch je to ale dobre známe..

Obávam sa, že svetové dejiny nie sú len Čechy a Západ, prípadne Blízky Východ(s tým syndrómom, komplexom nie ste samy..i Poliaci, Maďari, Nemci, Rusi, Amíci,..u nás sice iným spôsobom, no tiež..).. kto sa z tej ilúzie a štátnej propagandy skôr zobudí, pre toho a jeho deti lepšie.. ego a geocentrizmus je rovnako zbytočne predčasne smrteľný

Križiakovalo sa i voči Polabským Slovanom, Obodritom, Ľutičom, Prusom, Fínom, Litovcom, atď..atď
Od prelomu tisícročí i oficiálne.
V priebehu cca.300 rokov vyše 50!!! križiackych výprav len do Východnej Európy.
Viď jedna z najväčších v roku 1147 - Der Grosse (Sclaven)Wendenkreuzzug so 120 000 armádou
(za aktívnej účasti moravských kniežat Otta Svätopluka a Vratislava..)

Zajatci(Otroci) sa masovo predávali cez Prah(u), Kyjev a neskôr cez Krymský chanát. Statisíce a pravdepodobnejšie milióny nešťastníkov za tie stáročia. Niektorí odhadujú objem bielych "negrov" na podstatne väčší objem, ako neskôr čiernych z Afriky.
Hlavne keď zarátame "jásir".
Len Slovensko prišlo tak v stredoveku o väčšinu populácie, no bojovalo ďalej a za 250 rokoch vyhralo, zastavilo pseudoislam na hradbe z 200 hradov za strašnú cenu vlastnej krvi..
Maďari to rýchlo vzdali, no my sme bojovali, hlavnú ťarchu bojov mnoho generácii za celú Európu znášali. To je hlboko zafixované v kultúre.

Preto iba totálne negramotný magor tu môže presadzovať pseudomigrantov. Neznalí dejín hlupáci starého Ducha zobudili.. Černoboja-beja..Od Čachtíc po Sitno, Fiľakovo a Zemplín
(Osmanov tiež Benátčania vypiplali..dlho financovali a "logistikovali"..ako i Rím a Lucca tých zopár tzv. Starých Maďarov..v mori Slovienov)

Otrokársko-lúpežné (deklarované "obranné", ako i dnes..) výpravy Teutónskeho rádu a ďalších rádov, Švédov a Janovskými a Benátskymi bankami financovaných žoldnierskych zoskupení na zakázku.

Odtiaľ pomenovanie pre otrokov na západe ger. S(k)laven, eng. Slaves, lat. Sclaveoli,..

Ako sme sa bavili..technológie vedenia biologickej vojny = genocídy (nie len zámerným šírením moru a pod.) sa dokázateľne používajú minimálne tisícročia.
V tomto prípade hľadáme konkrétnu kritickú(definitívne, alebo aspoň dočasne silno paralyzačnú) mieru vojenského nasadenia danej technológie, prípadne kombinácie príbuzných technológii 2.priority operačného nasadenia.

Podĺa dôsledkov vieme, že celoplošne bol masovejší odpor v Českých zemiach, na Morave a Sliezsku zlomený zhruba v 16.-17. storočí. T.j., vrcholná miera nasadenia, ktorá v podstate ako dávkovanie anestetika darcovi biorobotov na ďalšiu expanziu východne pretrváva..

Přidat nový příspěvek