Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: reakce na nepřijatelnou informaci

Tony Clifton | 27.08.2017

Jako časně slovanské období (v původní periodizaci Jana Eisnera z roku 1933 doba předhradištní) je v české (a méně častěji i moravské) archeologii označováno období mezi druhou polovinou (někdy také poslední třetinou či závěrem) 6. století a koncem 7. století

Přidat nový příspěvek