Re: Re: Re: Re: Re: reakce na nepřijatelnou informaci

ľudo | 27.08.2017

Dik za info..

Ak to je pravda, tak potom by počiatky procesu šírenia saturácie populácie touto látkou(horkej varianty popri tej tradičnej) bolo možno treba posunúť do obdobia prvých výprav Ríše a "kresťanských" nemeckých križiackych rádov a tichú kľúčovú súčasť operácie spolu s ideologickou, finančnou, pálením kníh diskutovaných predcyrilometodejských dejinných záznamov, atď..

I keď už predtým, počas staroslovianskej kultúry u nás existujú
náznaky koncepčného dvojvládia.

Hmm..ide o Rakovnicko na západe kraja Stredočeského?

16-17 stor. by teda potom bolo zrejme ukončením tohto dlhodobého procesu stavom "dostatočnej saturácie", keď bol rituál pitia danej varianty zafixovaný - stal sa súčasťou kultúry a percento "nekontaminovaných" mužských jedincov dosiahlo z pohľadu riadenia priateľné, t.j. minimálne množstvo.

Přidat nový příspěvek