Re: Re: Re: Re: reakce na nepřijatelnou informaci

Tony Clifton | 26.08.2017

Nepřeháníte to už s tou propagandou?

Ottuv slovnik naucny: Chmel v Čechách již za dob pohanských se pěstoval a k vaření piva sloužil. Možná, že naši praotcové přistěhovavše se do Čech, mimo jiné užitečné rostliny také chmel s sebou přinesli. Nejstarší krajinou chmelařskou byla krajina rakovnická, odkud se chmel dále rozšiřoval. Ve stol. X. a XI. bylo již pěstování chmele po celé zemi rozšířeno, čehož důkazem jest nejstarší pramen historický, listina pocházející z r. 1091

Podivejte se na nasi historii, jake jsme byly baby...

Přidat nový příspěvek