vědomí je zaměřovací systém pro soud vševišného

markus | 25.08.2017

každý kdo je připraven bránit zlu páchaném na ženách, dětech, starých lidech na zemi, kterou obývají je hrdina a je třeba mu vzdát čest…
jsou li zasažení zrůdností absencí cti a svědomí toho čeho se účastnili a věřili pak vidí v pravdě a mění protože srdce volá vědomí umožňuje konat

bohužel díky omamným látkám utlumují svou moc věci měnit(osvětlovat) a pouze unikají do iluzorního světa „od-REagování“ a tím zhasínají vědomí (stávají se němými svědky-němci) a jen prodlužují reakční dobu soudu vševišného

-> je přínosné přijmout co vidíme/víme (dovoleno jen těm kvalitním)
-> přijmout v tom svou roli (co mohu udělat (mám pro to kvality) vždy vědomě konám a co již je za hranicí mé moci je připraveno pro jiného vědomě konajícího s odpovídajícími kvalitami)

„problémy se musí řešit odkládám-li je pak může vše....... trvát“

posvítím-li na běsy vždy ten kdo je blíže a má k tomu předpoklady(kvality) je uklidí (poličtí) a mohou si uvědomovat své činy a dostat šanci je napravit

Přidat nový příspěvek