Re: Re: Re: Re: Re: Ďakujem za preklad

ludo | 20.08.2017

Ide predsa nevyhnutne o hlavný objekt (prípadne subjekt!)
záujmu akejkoľvek štátnej, či inej bezpečnostnej služby,
ktorá chce byť aktívna čo len trochu dlhšiu dobu.
Bez ohľadu na mieru jej infiltrácie..

Přidat nový příspěvek