Doplnenie...

Richard | 04.09.2017

Nakoľko Stalinovov prirodzenou prioritou bolo nepretržité,celoživotné vzdelávanie,nefunkčnosť marxizmu-nereálnosťMarxovej politickej ekonómie v praxi pochopil s predstihom,čím sa v realite vyhol nikam nevedúcim experimentom. Tento fakt verejne priznal na XIX.zjazde a aj vo svojej práci Ekonomické problémy...,vydanej toho istého roku,1952. Neobmedzujúc sa "doktrínami marxizmu-leninizmu" sa pod jeho vedením ideály ruského boľševizmu rukami Sovietskych ľudí menili raketovým tempom na realitu v pobode národného superkoncernu a svetovej veľmoci. Stalin v celej novodobej histórii ako jediný dokázal,že socializmus je v praxi realizovateľný,má dlhodobú perspektívu pozitívneho vývoja vo vzťahu k občanom a spoločnosti a je ľahko reformovateľný na rozdiel od kapitalistickej deviáce spoločnosti. Je to však podmienené jediným faktorom,na ktorý odpovedá výrok Generalissima:"Najcennejší kapitál sú ľudia. Kádre riešia všetko". Len vzdelaní ľudia s neochvejnou vierou v humánnu,solidárnu a spravodlivú spoločnosť bez rozdielu môžu poraziť terajší korporátny sionistický fašizmus. Stalin ukázal cestu a dokázal,že je možné po nej kráčať bez strachu,kráčať ako víťaz. Stalin dokázal prekonaťomyly teórií Marxa a Lenina a svojim reálnym dielom obhájil právo byť nazývaný Vodcom Svetového Proletariátu,Víťaz víťazov,Otec národov...

Přidat nový příspěvek