Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka zní...

Tony Clifton | 18.08.2017

Martine, Muchin je stoupencem kampaně „Putin musí jít“ a žije v přesvědčení, že nacismus byl jednoduše reakcí na sionismus a že sionisté byli zodpovědní za holocaust. Nejen z tohoto důvodu mě překvapila ta bouře, kterou jsem tady vyvolal odkazem na Rezuna, jehož citace upřesnil M.C., když se zde vydávaní články a akceptují názory někoho, kdo vznik nacizmu považuje jen za jakousi reakci a je stoupencem kampaně pryč s Putinem. Žádnou nadávku na adresu Muchina jsem zde nezaznamenal.

Jestliže mé názory ke komunismu považuješ za vyhraněné, tak ti mohu s klidným svědomím sdělit, že tomu do značné míry přispěla právě zdejší stránka a k tomu raději bez komentáře. Ostatně, když už si zde připomínáme obětmi stalinismu, tak proč si nepřipomenout i ty pozdější oběti socialismu, a to přímo z pera admina

Hox | 12.06.2012 ono se to opakuje po roce 89 nám před očima, jak tady, tak v rusku, jen v trochu jiné formě. Je to hnus. Včera jsem sledoval jeden dokument, kde se uvádělo, že autoři Jelcinových reforem (Gajdar, Čubajs a další) veřejně přiznali, sice se křípěním zubů, ale přiznali, že v důsledku jejich reforem zemřelo v letech 1991-2000 v Rusku 2 000 000 lidí (v důsledku rozvratu země, hladu, zimy, nedostatečné lékařské péče, beznadějné životní situace apod.

Ohledně tvé průvodní otázky „Je možné, aby tvrdá diktatura dokázala pozvednout národ od negramotné společnosti k vědecké, industriální, ekonomické, jaderné a kosmické velmoci, která navíc musela čelit kruté vyhlazovací válce, kterou musela vyhrát, aby přežila?“ snad nějaké vysvětlení mám.

Po válce bylo obrovské nadšení lidí, z konce hrůz a z budování nové spravedlivé společnosti. Vím to od svých prarodičů a stačí si pustit dobové filmy. Třeba jen to, co ti lidé dobrovolně odpracovali v akcích ZED. Tohle nadšení postupně vyprchalo a i díky tomu, že se pochopitelně nahromadily chyby.

K válce patří také válečná kořist, i když to zní, ve vztahu k 2. světové válce, otřesně. Ohledně válečné kořisti např. v Československu byla 31.3.1945 byla podepsána mezistátní dohoda o způsobu použití sovětské válečné kořisti na československém území. Základem dohody bylo vyjádření, že veškerý německý majetek, veškeré výrobní podniky sloužící válečné výrobě a taktéž jakékoliv podniky prokazatelně vybudované za okupace Němci je možno považovat za válečnou kořist. Ihned po osvobození území došlo k obsazení většiny velkých i středních podniků vojenskými strážemi, které znemožňovali činnost zaměstnancům. Ve většině případů došlo k odvážení výrobků či materiálů, v mnoha případech i k demontáži a odvozu vybavení a zařízení. Zvlášť povážlivá situace byla na Slovensku, zde jednotky maršála Malinovského postupovaly obzvlášť brutálně, zprávy hovořily, že bylo na Slovensku odvezeno vybavení, zásoby a suroviny z téměř 1300 podniků. Někde se podařilo jednáním místních národních výborů dohodou umožnit činnost obsazených podniků, někde došlo k praktické likvidaci výroby. Více zde http://neuman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=190484

K válečné kořisti patří také technologie, tak jen pro příklad:
V roce 1946 měli sovětští inženýři stále problém se zdokonalováním původního německého proudového motoru BMW 003. Ministr pro letectví Michail Chrunišev a letecký inženýr Alexander Jakovlev navrhli Josefu Stalinovi, aby SSSR nakoupil dokonalejší motory od Britů. Stalin na to odpověděl: „Který blázen by nám prodal výsledky jejich tajného výzkumu?“[3] I přesto povolil výpravu sovětských inženýrů, vedenou Arťomem Mikojanem do Spojeného království k zakoupení nové technologie. Ke Stalinově překvapení britská labouristická vláda a její pro-sovětský ministr obchodu Sir Stafford Cripps proti prodeji licence na výrobu proudových motorů Rolls-Royce Nene nic nenamítali. Naopak vyšla delegaci plně vstříc. Dovezený motor pak rozebrali a důkladně zdokumentovali. Jeho sovětská verze RD-45 o tahu 2270 kp (22,26 kN) byla použita u prvních MiG-15, pozdější MiGy 15bis pak poháněly motory Klimov VK-1, což byla zdokonalená verze motoru s maximálním tahem 2700 kp (26,478 kN). Rolls-Royce se později snažil o soudní vyrovnání £ 207 milionu za porušení licenčního ujednání, ovšem neúspěšně.
Ohledně raket snad jen to, že všechny poválečné rakety v SSSR a v USA vycházely z německých V2

Hlavně by se nemělo zapomínat na to, že ten počáteční úspěch byl do značné míry způsoben obrovským terorem. Jak už jsem tady uváděl, ta země byla postavena na lidských kostech.

Pokud jsem zde vyvolal pocit, že se nějakým způsobem snažím snížit utrpení sovětského lidu nebo jakékoliv jiné oběti 2. světové války, tak je tomu právě naopak a k tomu nemám potřebu se zde obhajovat. Nedělám žádné závěry, kdo je skutečným viníkem, ale předpokládám, že v tom sehrála svoji roli také nějaká koncepce

Přidat nový příspěvek