Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka zní...

M.C. | 17.08.2017

K Tonyho matematickým teoriím o obětech WWII jsem se vyjádřil jinde. Ptákovina na n-tou.
Ale proč do toho pletete Rezuna alias Suvorova o kterém řeč nebyla?
On se narodil až po válce, na počet obětí WWII tedy neměl vliv.

Uvedu na pravou míru některé (nejen) vaše mylné představy okolo tohoto autora:
a) jeho knihy určitě Britové nepsali - jeho hodnocení výkonů britské armády a úrovně jednání britských politiků by si Britové za rámeček nedali.
b) neomlouvá nikde německý nacismus a jeho zločiny, jenom upozorňuje na některé souvislosti a podobnosti obou systémů a na rozdíly mezi socialismem nacionálním a internacionálním.
c) nikde netvrdí, že sovětský režim byl větší zlo než hitlerovský.
d) nesnižuje podíl SSSR na porážce Německa, spíše naopak.
e) ironizuje fungování německého nacistického režimu a úroveň jeho čelních představitelů, jak civilních, tak vojenských.
f) logicky vysvětluje rozporná místa v oficiální verzi dějin WWII
g) věnuje se hlavně podílu Stalina na vytvoření podmínek k zahájení WWII, zajímavé je to proto, že jeho podíl je nejméně popsán.
Podíl Hitlerova režimu, amerických bankovních a průmyslových kruhů, britský a francouzský podíl na vyvolání WWII, které v součtu vážily mnohem více, jsou už podrobně popsány jinde Rezun je ale uvádí také, i když ne tak podrobně.
Možná nechtěl Brity moc dráždit, protože jejich podíl je klíčový, ti ostatní si na tom jenom přihřívali svoje polívky.
Lví britský podíl na vzniku WWI, meziválečném vývoji a vzniku WWII celkem dobře a podrobně popsal Nikolaj Starikov, dá se to na netu najít. On se zase věnuje hlavně akcím britských politiků a ty ostatní vlivy bere pouze okrajově.

Že mnoho jedinců nepříliš honěných v problematice vedení válek a v mezinárodní politice 20. století z Rezunových knih vyvozuje zjednodušené a nebo úplně na hlavu postavené závěry, není Rezunova chyba. Ani jeho odpovědnost.
Když někdo vytrhá z KSB pár věcí ze souvislosti a udělá z toho zcela překroucené závěry, jako třeba nedávno prezentoval Július, taky to není chyba tvůrců KSB.

Přidat nový příspěvek