Re: Re: Marxismus a komunismus

Tony Clifton | 13.08.2017

Bohumil, chcete zpochybňovat, ze druhou světovou válku započala dva socialistické státy, nacionálně socialistické Německo a Svaz sovětských socialistických republik? Četl jste Suvorova: Všechno bylo jinak? SSSR v tzv. předválečné období anektoval nebo napadl šest států. Celkem anektoval území s 23 miliony obyvatel.

"Národní osvobození Německa spočívá v proletářské revoluci, jež záchvatu střední a západní Evropu a sjednotí ji s východní Evropou v Sovětské spojené státy." L.Trockij

"Podnikáme něco, co v případě, ze budeme mít úspěch, převratu celý svět..." Stalin

Podle Marxe a Lenina vzniká revoluce jako důsledek války...

Přidat nový příspěvek