Re: krasne

ludo | 12.08.2017

Jednou z primárnych úloh režimu pred i po roku ´89
bola diskreditácia družstiev, ako optimálnej formy podniknia..kooperácie a praktického riešenia
problémov-výziev-príležitostí rozvoja kultúry spoloČnosti.

Iba tak mohla zavládnuť totalita neoliberálnej démonkracie plytkých priekupníkov - burzových maklérov.

Iba tak sa mohla pyramídová hra Zapádu dostať k našim zdrojom, dedičstvu otcov a starých materí.. k pôde, vode, nerastom, potravinám, ľudskej práci.."ľudským zdrojom". Prekovať nás na bezbranné bioautomaty, zombi konzumentov

Přidat nový příspěvek