To Hox

Fox | 10.08.2017

velmi bych uvítal rozsáhlejší článek od Hoxe, kde by rozebral jeho chápání globální predikce a to i ve vztahu k ČRa jejím elitám. Upřímně i když materiáů je dost orientace zejména pro lamy je složitá.

Přidat nový příspěvek