Inštruktor a Inštruktorka

Majko | 11.08.2017

Čírosť a jasnosť poznávania mysle. Čírosť a jasnosť poznávania umenia. Myseľ, základnou vlastnosťou mysle je čírosť a jasnosť poznávania.

Veci také aké sú. Dôležitým bodom prítomného umenia účasti jasnosti, je priznanie zásad v srdci. Prenesene, priznanie zásad v srdci, znamená, premennú hladinnosť tíšin a javiská rozoznávania, celú cestu plavby k hladine vynorenia sa. Tieto cesty plavby sa nazývajú zásady v srdci priznania sa prítomného umenia účasti jasnosti. Ak sú zásady v srdci jarné, každé hľadisko prítomnej jasnosti v našej účasti bude tiež jarné či svieže, keďže také srdce maľuje postupnosti. Práve to je príčina, že hľadíme na hladené srdce, ako na má dnom.

Keď je taká účasť prítomná umením priznania zásad v srdci, je to skutočne iné, ako keď je taká účasť neprítomná umením priznania zásad v srdci. Keď tá účasť prítomná umením priznania zásad v srdci koná slovesnosti v súlade s udalosťami kedy vtedy či kde tam, a s predstaviteľmi dohodnutia sa, urovnať, ustúpiť, premaľovať, dohodnúť kompromis odmaskovania vyrovnania sa, a keď je vhladná so sebou v bežnej prítomnosti zmyslu, taká koná dôvedne - čarom odlišne od takej tej účasti síce rozhodnej, však neprítomnej umením priznania zásad v srdci. Aj keď taká účasť môže byť rozhodná a statočná, je účastná chyby, pýchy, a domýšľavosti. Neúčastná tak ako by mala byť v svojej prítomnosti nechania vecí slávnostne byť súladnými, odčarovaním prekážok k vyčisteniu šmúh pýchy a domýšľavosti kvasiacich účasťou. Tieto body, toto telo je taká záležitosť sveta, ako svet vo všeobecnosti je. Musí byť zapojená so svetom, pojená prijatím súladností s takými ľuďmi, na takých miestach, a za takých okolností či príležitostí. Avšak, keď musíme konať prijatie súladností, nemôžeme tak činiť z dôvodu strachu, že zanechávame svoju rozhodnosť, totižto, je to záležitosť píšenia sa v každom prípade, a nemôže byť tak nápomocná, ale má len účinok na naše sprítomnenie a sprítomnenie iných, v oboch účastiach, keď sme rozhodný a keď konáme prijatie súladností v súlade s dianím či zjavom.

Keď taká účasť prítomná umením priznania zásad v srdci zhliada príhodnosť, v súlade s vysvetlením, účasť činí prijatie súladností vtedy, keď sa má s takými rozlíšeniami, miestami, a dianím či zjavom, ktoré sa stávajú z času na čas. Ale, keď je táto potreba prešlá, účasť sa vracia k svojej rozhodnosti bez ťažkostí nútenia sa. Je tomu tak dôvodne, zjavnosť Umenia, už maľuje srdcom, takže účasť nevlastní ťažkosti, ani v konaní prijatia súladností, ani keď nasleduje sprítomnenie odovzdania rozhodne tak, ako účasti zvykom svedčí.

Přidat nový příspěvek