Re: Re: příspěvek

Crow G. | 10.08.2017

Július nemá na vrch. Stojí za ním silný egregor, který vzhledem k silné účasti katolicismu v naší kultuře má vliv, byť třeba zcela minimální, na kdekoho. Zdání převahy je pak dáno sílou egregoru.
Co mu nelze upřít, že ať už vědomě nebo nevědomě naráží na zajímavá a důležitá témata. Člověk toho může dost vědět, ale neuškodí, když mu někdo nadhodí téma, o kterém je dobré přemýšlet a ujasnit si jej. Řekněme o něm, že je takový inspirativní troll. Jen by jsi, Júliusi, mohl zapracovat na zestručnění svých příspěvků. Ukládáš si je? Kolik už zaberou A4?

Přidat nový příspěvek