Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 08.08.2017

Tak to nebolo je to manipulácia. Nicejsky koncil len teologicky zdovodnil to, čomu sa verilo už od prvotnej Cirkvi v Jeruzaleme, že Ježiš je Boh.
Riešili sa otázky jeho ĺudskej a božskej podstaty - teologicky, ktoré neboli predtým jednoznačne teologicky stanovené.
Keby prvotní kresťania neverili, že Ježiš je Boh, tak by ich Synagóga nedala v roku 100 do kliatby za bohorúhanie. Nebol by dovod a mali by kresťanstvo len za ďalšiu židovskú sekttu alebo náboženský prúd.
Práve v tom bol problém prvých kresťanov, že verili, že Ježiš je Boh, nielen človek a má aj božkú moc - podstatu.
KSB chce, aby sa kresťania vzdali toho, že Ježiša majú za Bohočloveka, to je rovnako aj cieľ masonov.

Přidat nový příspěvek