Re: Re: názor

Július | 08.08.2017

Neukazuje pravdu ani v otázkach náboženstva. Napríklad nemá rovnaký meter na posudzovanie SZ, NZ a koránu.
Z koránu vypichne len to, čo im vyhovuje, zo SZ a NZ len to, čo sa po patričnom skreslenom vysvetlení má ukázať ako negatívne a neprijateľné pre ľudí.

Skadiaľ, napríklad možu autori KSB vedieť, či bol alebo nebol Ježiš Boh ?
Majú svoj názor, tézy, ktoré uznávajú za pravdu...Nič viac. Nemajú ich ako dokázať. Existuje nnožstvo indícií, dokonca vedou potvrdených, že Ježiš mohol byť viac ako len človek, že v kresťanstve sa vyskytujú javy, ktoré nie sú v iných náboženstvách, a to ani napriek tomu, že taký islam by mal mať už dosť podobne silný egregor ako kresťanský, ale zďaleka nemá také javy a indície...
KSB autori nemajú patent na pravdu a ani na Boha. Tézy o Bohu sa pohybujú stále v intenciách viery a to platí u každého náboženstva.

Vnútorne svedomie je u človeka rovnako otázkou výchovy. Stačí pár hraničných prípadov a sám nebudeš vedieť, čo je podĺa tvojho HNR správne a čo nie...
Tvoje svedomie, aj vnútorné sa bude opierať o výchovu v týchto otázkach, ktorú si dostal.
A práve tá diktatúra svedomia je o tom, aby sa ľudia naučili si myslieť to, čo autori KSB pokladajú za morálne, aby sa stali človekom...

Přidat nový příspěvek