Re: Re: Keby sa to dalo jednoducho zhrnut..

ludo | 02.08.2017

Ako sa chceš s niekým dohodnúť na "zlatom strede",
keď ničí?
Možno akurát tak skôr na zlatom reze..
..ako interpretačnej tendencii

Ide v podstate ako vždy, o najlepšiu interpretáciu.
Deštrukcia a prevracanie podstaty však nie je interpretácia.

Nejde o cenzúru. Tá tu nikdy nebude a je neprípustná.
Ide o nutnosť čistenia konštruktívnej diskusie
od psychopatov (poľa od buriny).
Ako všade na nete. Či už platených, alebo verne(p)oddaných..podvedomých a prejavy antimatrice cez nich, ako cez jej tlačiarne, printre, roboty, interface-i, zombiautomaty.

Chápeš ten rozdiel Tomi?
Vieš tie javy rozlíšiť, alebo len podvedome zámerne nechceš?

Chceš hľadať
B) výnimky, alebo
A) základné princípy?

Nemožno nechať ničiť konštruktívnu diskusiu
pseudologickým, najabsurdnejśími negáciami, antikonštrukciami,
znetvoreniami.

Život, zákon času preverí všetky interpretácie.
Hlavne podľa cieľa interpréta.
To je hlavný kľúč úspechu, kritérium.
Kto má v sebe zlo, nemôže stabilne, udržateľne tvoriť, sTrojiť,
bo sa automaticky dostáva do konfliktu s objektívnou realitou (pohľadom Božím na veci, vývoj ..s Jeho cieľmi)

Chybných interpretácii je nekonečno.
Úplne správna ("Božia") je len jedna z nich.
Ide o metódu čo najlepšieho priblíženia sa ku nej.
To je snahou KSB/DVTR.
Nejde teda v tomto zmysle o Pravdu, ako takú, ale o metódu,
spôsob približovania sa ku Nej, k Bohu.
Metódu možno nie dokonalú,
ale zatiaľ asi najlepšiu, akú máme k dispozícii.

Kritizovať môže, ako vždy, iba ten, kto dá lepšie riešenie,
metódu dosiahnutia daného cieľa.
Samozrejme za predpokladu, že máme rovnaký cieľ
..a o tom to je

Osoby okolo spomínanej stránky majú iný cieľ,
i keď som tomu napred sám mal problém uveriť..
Sám som dúfal v opozíciu, bo ju veľmi potrebujeme,
no oni sa ňou žiaľ nestali. Stali sa a-pozíciou.
Ničiteľmi, onou Ničotou zo známej rozprávky o "Nekonečnom príbehu" Michaela Endeho.

Pri dostatoćnom chápaní je všetko jednoduché.
No chápanie je pracné.
Nikto ho nedostane zadarmo.
Ono jediné sa nedá kúpiť, len naučiť.
Neverte lžiam, že ono pôjde ľahko.
Ide o jednu zo základných vecí,
prečo sme na tomto svete.

Svetlo nestači hľadať,
treba ho nachádzať a s ním pracovať,
cestu sebe i druhým osvetľovať.
Človek je tvor, s-Troj spoločenský,
sTrojiť dokáže najefektívnejšie len v spoloČnosti, zbore,
súborne. Tak, ako jeho bunky, orgány samy osebe moc toho neporiešia. SpoloČnosť sa ho týka a nemal by ju nechávať zaburiňovať. Naopak, podmienky na optimálny rast pre ňu, ako prostredie pre všetkých vytvárať. Nie niekoho bonsaje. I keď možno na prvý pohľad pekné, no zakrnelé.

Přidat nový příspěvek