Re: Re: .

Cico Ciciak | 06.08.2017

Vidím tu jasný logický rozpor v tvojom príspevku:

> Nazdávať sa ,že povodná EÚ bez V4 je ekonomicky, politicky, zdrojovo a kádrovo slabšia, ako kolónie V4, ktoré sú len montovne, ktoré lacno vyrábajú tovar, kde reexportom im uniká cez 80% zisku v prospech Západu je len chorý sen , ktorému veríš.Sme len kolónie vysoko závislé od Západu a Západ urobí všetko ,aby sme kolónie, ktoré cicajú aj zostali.

> SR by malo šancu len v prípade transformácie a rozpadu EÚ, ktorá iste príde, keby sa zaradilo do 2 skupiny krajín, kde chcú ísť ostatné krajiny V4, aby uniklo jadru a všetkému zlu, ktoré bude musieť jadro prijať.


Ja sa pýtam, že keď podľa teba: "Sme len kolónie vysoko závislé od Západu a Západ urobí všetko ,aby sme kolónie, ktoré cicajú aj zostali.",
ako potom môže reálne dôjsť k transformácii a rozpadu EÚ, podľa teba: "ktorá iste príde", a k osamostatneniu sa Slovenska a V4 od jadra EÚ (v ktorom už Slovensko pri určitom chápaní dávno je, čo si aj nakoniec sám potvrdil: "Sme len kolónie vysoko závislé od Západu...")?
A navyše, keď je podľa teba chyba: "Nazdávať sa ,že povodná EÚ bez V4 je ekonomicky, politicky, zdrojovo a kádrovo slabšia, ako kolónie V4..."?

Nikto tu predsa netvrdí, že sa V4 môže rovnať západnej Európe vo všetkých týchto parametroch, ale že je omnoho viac zdravšia a stabilnejšia v porovnaní so zámerne GP (z istých dôvodov) "podmínovanou" a dnes regionálnou "elitou" USA destabilizovanou západnou EÚ (z dôvodu udržania pre americkú štátnu "elitu" svetového formátu parazitovania na zvyšku sveta - "Pax Americana").
Pravda je ale taká, že, západná EÚ sa bez krajín bývalého východného bloku zrúti jak domček z kariet, nakoľko tá už potom ďalej nebude môcť u seba udržovať pri živote svoj sociálny štát, čoho následkom bude rozpútanie sociálnych nepokojov a občianskych vojen v západnej EÚ.

Přidat nový příspěvek