...koment...

Tomi | 30.07.2017

....
Projekt, ktery bude, opakuji, ... zohlednovat vsetky ty rozdilne svetonazory a politicke orientace...
...
Vse to bylo provedeno Velkolepe, vCas ...
Bolo navrhnute sformovat stat Noveho typu, sjednocujuci vsetky subjekty.
Tyto subjekty *Nejsou Stejnorode*...
...
Jakekoliv rozdeleni - nikdy nebude mír
...
To je to co si uvedomuje a proto navrhuje sjednoceni ... Projekt vyhodny pre vsetkych...
Navrhuje to ProBanderovcom aj ProtiBanderovcom (dobrym aj zlym).
...
.................................
...
Takto sa prebera riadenie (kombinovane). A to vsetkych subjektov (spolocenskych javov) sucasne, bez rozdielu.
Takto sa zaclenuju jednotlive procesy do svojej (globalnej) politiky v sulade s bozim zamerom, teda s ohladom na vsetkych ,,dobrych" aj ,,zlych".
(Zaclenujuci Do Politiky ruskeho (slovanskeho) sveta).
...
Ukazka Bozieho riadenia
...
Pozn.
Slovan(sky) = Prav(o)de Verny clovek zijuci podla Bozich (Za)Konov...
Cestny, Spravodlivi, Pokorny, ... - Kracajuci vo Svetle (neskrivajuci svoje hriechy/omyli)
Milujuci boha a zivot,
Milujuci (respektujuci) vsetko zive aj nezive.
...
Tak ako Boh (prvotny (S)Tvoritel)
...

Přidat nový příspěvek