Re: Re: Re: Otázka.

Cico Ciciak | 04.07.2018

> Úrok je jiná forma zisku.

Úrok = úžera = musíš vrátiť viac peňazí, než si si požičal - je nemorálny a parazitický spôsob obohacovania sa na úkor poctivo pracujúcej väčšiny, ktorá vytvára reálne hodnoty - a navyše má zhubné účinky pre ekonomiku a hospodárstvo spoločnosti, štátov a sveta - a tým aj pre ľudí.
Pomocou úroku sa odsávajú financie z reálnej do špekulatívnej časti ekonomiky; a na splácanie úrokov v ekonomike normálne neexistujú peniaze, pokiaľ sa do nej nedostávajú cez ďalšie pôžičky.
A preto je nutné globálnym bankstrom-parazitom túto nespravodlivú výhodu a takisto prostriedok genocídy ľudstva - zobrať a zakázať.

> Zisk je okradení obchodního partnera, se kterým obě strany souhlasí.

To je nezmyselne zovšeobecňujúce tvrdenie.
Prečo by mal byť akýkoľvek zisk apriori okrádaním?

> Podmíněný příjem není udržitelný. Buď bude natolik malý, že se člověk neosvobodí, nebo bude natolik velký, že nebude nutit jít pracovat.

Čo si predstavuješ pod pojmom "oslobodiť sa"?.
NZP by v dnešnej dobe nemal mať za úlohu vyriešiť všetky problémy ľudí alebo sveta, ale dopomôcť k tomu, aby sa ľudia mohli v živote rozhodovať slobodnejšie a tým aj žiť dôstojnejší život, než žijú dnes, keď sú vystavení zámernému permanentnému ekonomickému teroru.

Přidat nový příspěvek