Re: Re: Re: Re: úrok

Cico Ciciak | 01.08.2017

> Akonáhle to ľudia pochopia (nemusia všetci, len kritická masa) a presadí sa v spoločnosti odmietnutie tohto inštitútu, tak nie všetky banky sa musia znárodňovať, zoštátňovať atď.


Áno, nejaké znárodňovanie súkromných bánk v dnešných kapitalistických podmienkach nie je moc reálne a podľa mňa ani potrebné, pretože ani po zoštátnení bánk nebude vôbec isté, že kto ich bude nakoniec v skutočnosti riadiť a v prospech koho (či v prospech pozitívneho rozvoja celej spoločnosti alebo naopak jej degradácie - v prospech skrytých egoistických plánov zákulisia).

Banky bude nutné postupne pretransformovať na investičné spoločnosti, ktoré budú pomáhať vrátane štátu financovať verejne prospešné projekty (podnikateľské zámery) ľudí a firiem/podnikov v danej spoločnosti.
Pre správnu a zdravú činnosť bánk je skrátka treba nastaviť adekvátne/optimálne parametre ich fungovania v spoločnosti.

Ďalšou otázkou je, že ako to bude s centrálnou bankou štátu, či bude a akým spôsobom bude poskytovať/dodávať súkromným bankám emitovanú národnú menu, alebo či budú banky investovať len z úspor svojich zákazníkov (teda či kompletne zaniknú fiat peniaze).

...

Přidat nový příspěvek