Re: Otázka.

merlin | 31.07.2017

Asi uznáš, že nejaké dane musia byť, lebo z čoho by si vyfinancoval celospoločenské potreby - infraštruktúra, riadiaci štátny aparát, školstvo, obrana, zdravotníctvo a pod.?
Dane sú však až druhoradým problémom, najprv je potrebné urobiť adekvátny poriadok s úrokom - teda ho ako inštitút sofistikovaného okrádania celých štátov, právnických i fyzických osôb postupne dotlačiť k nule (prípadne aj do záporných hodnôt, čo už niekde pri refinancovaní komerčného sektoru bánk obmedzene funguje) a peniaze musia byť kryté množstvom vyprodukovaných tovarov a služieb, čím sa odstráni inflácia a v dôsledku vedecko-technického pokroku bude dochádzať k znižovaniu cien a postupnému nárastu miezd.
Taktiež musí postupne zmiznúť špekulatívny sektor ekonomiky a podporovať sa reálny sektor, ktorý skutočne nejaké hodnoty produkuje.
Zaviesť následne garantovaný nepodmienený príjem na zabezpečenie základných nevyhnutných potrieb všetkých členov spoločnosti.

Potom by sa mohlo odstrániť zdaňovanie fyzických osôb a zdaňovali by sa len "stroje", to znamená, že by zostala len DPH.
Banky by sa mohli zostať privátne, ale ako aj iné inštitúcie by mali dostávať odmenu za poskytované služby a transformovali by sa na investičné spoločnosti, keď by svoj zisk generovali zo spolufinancovania nejakých projektov.
Peniaze totiž ešte dlho budú istým motivačným faktorom, pokiaľ sa spoločnosť nevyprofiluje ako spravodlivá a ľudská, teda slúžiaca pre zabezpečenie potrieb väčšiny a nie v prvom rade parazitujúcej menšiny.

Globálnym odstránením úroku by ceny produktov a služieb v istých kategóriách klesli o 30 až 70 %, pričom by bolo nutné odstrániť aj množstvo parazitujúcich medzičlánkov medzi reálnym producentom a konečným spotrebiteľom.

Všetko postupne ako trend, aby nedošlo k nepredvídateľným kolapsom ekonomík, čo by si isté kruhy želali, lebo pri skrytých informáciách z chaosu vedia vyťažiť pre seba tučné "dividendy".

Přidat nový příspěvek