Re: Re: úrok

Nikdo | 30.07.2017

Je to pouze úvaha (asi chybná) - věci by jeli co nejvíce po "staru", protože myšlení lidí se mění pomalu a tak by se ve struktuře společnosti měnilo zpočátku pouze na nejnutnějších místech. Nebude problém v případě získání svobody rozhodování vyřadit úrok a ponechat pouze investice a výnosy z investic.

Poznámka:
Cílím na to (ale nebyl to vhodný příklad), že když už něco funguje lze "snadno" vymyslet něco lepšího, ale "nesnadné" je nalézt cestu a zdroje a změnit stávající na nové lepší. Vlastně je "těžké" vymyslet a objevit takové nové co bude lépe fungovat a přitom změna bude co "nejméně" nákladná a okolím vítána natolik, že přijme "porodní bolesti" zavádění nového.

Přidat nový příspěvek