úrok

Nikdo | 30.07.2017

Velmi zřetelně popsáno jak malá skupina skoupila svět a využila přitom úrok. Můžeme se na úrok dívat jako na poplatek mafiánům za to, že nám řídí společnost, aby nespadla do úplného chaosu. Je to daň za to, že neumíme nebo nejsme ochotni samostatně řídit svoje životy a nejsme ochotni se domluvit a spojit a upřednostňujeme svoje degradační záliby před zájmy celku.

Úrok to je nástroj na řízení společnosti vykonstruovaný tak, aby sloužil parazitické menšině. Nicméně lze úrokem řídit i ve prospěch společnosti než se vytvoří a zprovozní jiný nástroj. Úrok může byt použit na opravu infrastruktury, na vzdělání a další náklady na rozvoj společnosti (teď místo toho končí v rukách mafiánů a svět je jejich rukojmím).

Vyžadovalo by to tyto podmínky:
1. Nemohli by úročit soukromé osoby, ale pouze stát. To znamená, že pouze stát by půjčoval na nové projekty. To znamená znárodnění bank.

2. Stát v případě potřeby může část dluhu podle výsledku hospodaření státu snižovat a odepisovat jak plošně tak podle významu projektu pro společnost i jednotlivě.

Jenže než to může nastat musí si státy vydobýt svoji samostatnost a poskládat se do blokových struktur, protože v dnešní době stát nemůže fungovat odděleně od ostatních (To vlastně plánoval Stalin, když chtěl převést řízení na národní sověty a zrušit monopol KS).

Přidat nový příspěvek