lehce zmatený dron

Přemek | 29.07.2017

Obecný pohled z dronu neobsahuje detaily, jimiž se to v textu hemží. Výčet slovenských politiků je zcela zbytečný, podstatu nezmění otevřenost či skrytost jejich služebného zaměření. Co je podstatné v současnosti je to, nakolik parazité ještě disponují zdroji, díky nimž mohou nadále a třeba i koncentrovaně zaškodit. Technické možnosti dosud nejsou vyčerpány, USD již ztratil většinu ze svého bývalého krytí a přesto se jím stále masivně platí - důvěra ve fikci nevyčerpatelných finančních zdrojů přetrvává a živí ji a zadržování finančního kapitálu v úsilí dočkat se výnosnějších investic, jež ne a ne přicházet - proč asi? Pak tu máme přírodní zdroje vydrancované do té míry, že se prostřednictvím biosférických systémových vazeb začínají projevovat různými formami přirodní nestability. O lidských zdrojích to platí snad ještě více - velká část lidské populace přijala bez mrknutí oka pozice slušně placených otroků, kteří musí makat tak, že po krátké době ochoří na překyselení organismu, aniž by to jejich přepracovaní felčaři vůbec byli schopni diagnostikovat. Lidské zdroje jsoou trvale přetěžovány způsobem, jenž hrozí populační redukcí té části populace, která je stále schopna reverzního návratu k lidsky důstojnému životu. To od "barbarů" jako kanonfutru parazitů ohrožených smršťováním zdrojového koláče čekat opravdu nelze, Darrapa a Mohenžo-Daro by mohly vyprávět. Rezonovat s Bohem je nutné tím více, čím více jsou utahovány šrouby a výroba iluzí běží na plné obrátky, až se z ní podezřele kouří. Milý Luxi, je dobré u pohledu z dronu zůstat u obecností a neplýtvat výstižnými příklady. Odhady z dronu nemají mnoho smyslu, ty musí podkládat kvalitní aktualizovaná analýza. Neškodilo by posílit tvorbu podmínek pro prediktivní složku řízení, korektivní složkou nevládněme ani jeden z nás (i když vystavení dobrého příkladu je kupodivu účinný prvek řízení). Tož méně zmatených výškových manévrů a více analytického pohledu k posílení silné argumentace. I z termínů KSB a DVTR se moho stát floskule...

Přidat nový příspěvek