Re: Re: Re: Re: gArmeni(?) a ČR

ludo | 26.07.2017

Pokiaľ to samy (občania) nebudeme riešiť objektívne lepšie,
budeme sa musieť vždy za variantami GP (príp. iných) ohliadať.
Tak sa i GP v tom-či onom bude musieť voľky-nevoľky ku nám pridávať.

Osobne si nemyslím, že by ktorákoľvek zo spomenutých variánt projektu riadenia globalizácie ("židovská", "arménska", "scientonelogická", apod.) bola celkovo prechodná.
Max tak ako lokálne pokusy.
Asi podobne, ako zavádzanie "zlatého invariantu".

Ostatne závisí to, ako skoro všetko,
od pomeru občanov/ovčanov.
Každá i milióntina percenta zaváži.
Hoc i len ako tendencia.
Ako keď ľudia spolu skalu tlačia.
Niekto hoc i štrk a drevá, koľaje(KSB/DVTR) podloží
..i ostatní na chyMéru, prízrak, Mínuu Sízyfa zabudnú
a na "každý chvíľku ťahá pílku",
či "Ako dedko ťahal repku(spolu s rodinou)"
zo svojho podVedomia kolektívneho spomenú si.

I to je v neposlednom rade našou úlohou.
Ako vo filme La belle verte.
Pomáhať ovečkám v ľudí sa prebúdzať,
potenciál svoj jedinečný osvojovať, nevegetovať.
Tak i seba samého, bo to je práca celého života jedného.
ŽIŤ a z toho sa tešiť!
To je najväčšia "droga".
Život a každá sekunda jeho, Jeho.

Přidat nový příspěvek