Re: Re: Armeni vs. ČR

merlin | 25.07.2017

No šak Semi(n)Ár nebol len pre "elitu"...kto trošku zo slovienskieho prostonárodia chápal viac, ten nemal veľmi na výber - buď ten seminár, alebo nanajvýš nejakej ten učitelskej.
I tam formovala sa naša slovienska AvantiGarda -))

Ja vidím viac úrovní rozlíšenia (aj keď je ich iste ešte viac):
- Juda-Ista
- Hebrew
- žid (v zmysle Daľjovej definície úrovne predurčeného defektného myslenia a konania - preto sa aj Kryska chcel kedysi vraj stať židom, aj keď reálne sa do jeho úrovne už dávno etabloval, aj keď len "ezotericky", a preto aj bol vybraný, ako rezident)
- ÁrMien
- KaNaÁn-iec
- trans. PaLesTíniec = poväčšine potomok prastarých Júdov a tak sa nám koliesko Rýnske uzaviera, keď dnes falošní "židia" (HAzÁrski konvertiti) vraždia tých "pravých" Júdov z rôznych kolien...na ChRáMovie HóRa -))

Leviti (t.j. tí, ktorých "boh" zakázal spočítať) a ich periféria sa Vekmi transformovali do dnešnej globálnej zákulisnej nad-Židovskej elity hlavne v Bankovej a IdeaLogickej sfére oblbovania ovcí.
A keď tie ovce len béKajú, tak čo s nimi?
A keď tie "vyvolené" neplnia NÁŠ Zákon, tak tiež do TArtAru s nimi.

Ináč podľa môjho skromného názoru - ArMeNi nemajú mnoho šancí nahradiť prastarú mafiu, neviem na akých konštruktoch to Pjakin and co. stavia do pozornosti.
Nemajú vytvoreného patričného e-GreHóra, aby mohli prevziať R(i)a-Dienie..
Predefinované prastaré egregory a im zodpovedajúce AlGoRytmy sa nedajú len tak ľahko meniť = viď dnešné biblické, islamistické a védické civilizácie a ich obrovská inercia myslenia a správania podkontrolných OVIEC!
Stádo oviec aj dnes neustále potrebuje honelníkov, valachov, bačov i verných slniečkarských psíkov na ich nahnanie do príslušných košiarikov.

Prešlo cca 12 000 rokov, ale HieroFantos stále nevidia výraznejšiu zmenu k ČeloVěku = a tak strihanie a rezanie stáda bude ešte ďalšiu periódu (akú, záleží výlučne na dnešných ovciach) pokračovať.

ArMieni...NeÁrMieni...-))

MaNi (či MaNy?)

Přidat nový příspěvek