.

Cico Ciciak | 15.07.2017

"Korán, 9:124 (123): Vy ktorí ste uverili! Bojujte s tými zo zlých, ktorí sú blízko k vám. A nech vo vás nájdu tvrdosť. A vedzte, že Boh je s bohabojnými!"

Na tomto tvrdení samotnom predsa nemôže byť nič špatné.

Podobné je to aj u tvrdenia, že "Dobro vždy zvíťazí."; "Dobro musí bojovať proti zlu."; a pod.

Ľudia by mali vždy bojovať (resp. brániť sa) proti zlu a neprávosti na strane Boha-Tvorcu.
Lenže vždy ide o výklad: čo je to dobro a kedy akými prostriedkami (ako) bojovať, prípadne s akou intenzitou/mierou.

Tiež netreba zabúdať, že moslimovia (kmeň Mohameda) bol v tej dobe v ohrození života od ostatných kmeňov.

Přidat nový příspěvek