Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 15.07.2017

Ďalej:

Boľševizmus nezlyhal, boľševizmus je myšlienka a sveto-názor.
Boľševici prehrali bitku, ale nie celú vojnu, tá pokračuje a bude ešte dlho.
Možno aj preto, lebo zvolili niektoré zlé rozhodnutia v zásadných okamihoch, alebo čiastočne ignorovali reálny stav spoločnosti (jej reálny stupeň morálky a chápania), ktorá ešte nebola pripravená na takéto prevratné skutočne Ľudské myšlienky.
A neznalosť (alebo ignorácia) objektívnych (Božích) zákonitostí Vesmíru, neospravedlňuje.
Teda keď už, tak zlyhali jednotlivé metódy a prostriedky na vybudovanie spravodlivej socialistickej - skutočne demokratickej spoločnosti, resp. tieto absentovali a muselo sa improvizovať; museli sa využívať prostriedky biblického marxizmu a kapitalizmu.

Přidat nový příspěvek