Re: Re: Nesúhlasím s týmto názorom

Július | 14.07.2017

Podľa KSB je predsa prax kritérium pravdy. A reálny - historický sformovaný islam, ktorý je krutý a otrokársky k ženám, ktorý núti silou šíriť islam a podrobovať nevercov a ničiť ich, kým sa nestanú moslimami, čo historická skúsenosť potvrdila, predstavuje tú reálnu prax, teda podĺa KSB je takýto, krutý a súčasný islam pravdou.
Prax je kritérium pravdy.

Tvrdiť, že islam je dobrý, pretože VP CCCP si vymyslel akýsi neexistujúci koránický islam, ktorý nikde v praxi nefunguje je len manipulácia.

Aj Mohamedovi sa v praxi potvrdilo, že až chce uspieť, musí islam šíriť mečom, silou a agresiou.
A to aj robil do svojej smrti a rovnako aj jeho následovníci.

Každý, kto nám tu podsúva islam v našom kultúrnom a životnom priestore a bagatelizuje toto smrteľné nebezpečenstvo, nepíše o Mohamedovi a islame skutočnú pravdu je vlastizradca.

Niečo ku skutočnému islamu a jeho hrozbe :

Islám není náboženství, není to ani kult. Ve své nejúplnější formě je to úplný, totální, 100% systém života. Avšak když je někde přes 2% obyvatelstva země muslimů, tak to bude stačit, aby se tím začal řetězec událostí, které povedou ke konečné genocidě všech ne-muslimů.

Islám má složky náboženské, právní, politické, ekonomické, sociální i vojenské. Ta náboženská složka se prolíná všemi ostatními složkami.

Islamizace začíná, když je v nějaké zemi dostatek muslimů, aby mohli agitovat za svá náboženská privilegia.

Pokud nějaká politicky korektní, tolerantní a kulturně rozrůzněná společnost (jako liberální Západ) odsouhlasí muslimské požadavky na jejich náboženská privilegia, tak s tím mají pomaličku tendenci plíživě prolínat i ostatní složky.

Takto to funguje:

Pokud v nějaké zemi zůstává muslimská populace kolem 2% nebo níže, tak jsou většinou považováni za mírumilovnou menšinu, a ostatní občané v nich nevidí hrozbu. Tak je tomu v zemích:
Spojené státy – 0,8% muslimů (rychle to roste a slíbily, že vezmou desetitisíce ‚uprchlíků‘)
Austrálie – 1,9% muslimů
Čína – 1,8% muslimů

Při 2% až 5% začnou obracet na víru další etnické menšiny a skupiny nespokojených, často většinu z nich verbují z věznic a z pouličních gangů. Toto se děje v zemích:
Kanada – 2,8% muslimů (rychle to roste a slíbili, že vezmou desetitisíce ‚uprchlíků‘)
Dánsko – 4,1% muslimů (rychle to roste)
Itálie – 2,6% muslimů (rychle to roste)
Norsko – 3,0% muslimů (rychle to roste)
Španělsko - 4% muslimů (rychle to roste)
Británie - 4,6% muslimů (rychle to roste)

Od 5% výše začnou prosazovat ke svému podílu v populaci neúměrný nepatřičný vliv. Např. začnou protlačovat zavedení halal potravin (čistých podle islamistických standardů), tudíž zajištění, aby místa ve zpracování potravin byla pro muslimy. Zvednou tlak na řetězce supermarketů, aby zavedli halal na pulty – spolu s hrozbami, co nastane, když se nepodvolí. K tomu dochází v zemích:
Rakousko – 5,7% muslimů (rychle to roste)
Belgie – 6,0% muslimů (rychle to roste)
Francie – 7,9% muslimů (rychle to roste)
Německo – 5,6% muslimů (rychle to roste)
Řecko – 4,7% muslimů (rychle to roste)
Filipíny – 5,0% muslimů (rychle to roste)
Švédsko – 5,0% muslimů (rychle to roste)
Švýcarsko – 4,3% muslimů (rychle to roste)
Holandsko – 5,5% muslimů (rychle to roste)
Thajsko – 5,8% muslimů
Trinidad a Tobago – 5,8% muslimů

V tomto okamžiku začnou pracovat na tom, aby jim vláda umožnila vládnout si podle sebe (ve svých ghetech) podle islamistického práva šaría. Konečným cílem islamistů je zavést právo šaría nad celým světem.

Když muslimové dosáhnout 10% obyvatelstva, mají sklon zvyšovat nezákonnost jako prostředek, aby si mohli stěžovat na své podmínky. V Paříži už vidíme hořící auta. Jakékoliv akce ne-muslimů uráží islám a vyústí v nepokoje a hrozby, jako tomu bylo v Amsterodamu při odporu vůči karikaturám Mohameda a filmům o islámu. Takováto napětí jsou vidět každodenně zvláště v muslimských částech v zemích jako:
Guyana – 10% muslimů
Indie – 10% muslimů
Izrael – 10% muslimů
Keňa – 10% muslimů
Rusko – 10% muslimů

Po dosažení 20% v zemi lze očekávat, hrůzu nahánějící nepokoje, formování džihádistických milicí, sporadické vraždy a pálení křesťanských kostelů a židovských synagog, jako tomu je v zemích:
Etiopie – 32,8% muslimů

Při dosažení 40% zažívá země rozsáhlé masakry, chronické teroristické útoky a probíhající válčení milicí, jako je to v zemích:
Bosna – 40% muslimů
Čad – 53,1% muslimů
Libanon - – 59,7% muslimů

Od 60% zažívá země bezuzdnou perzekuci nevěřících ze všech ostatních náboženství (včetně nekonformních muslimů), sporadické etnické čistky (genocidy), použití zákona šaría jako zbraně, a džizja, tj. daně uvalené na nevěřící, jako je tomu v zemích:
Albánie – 70% muslimů
Malajsie – 60,4% muslimů
Katar – 77,5% muslimů
Súdán – 70% muslimů

Po dosažení 80% očekávejte každodenní zastrašování a násilný džihád, někdy i státem vedené etnické čistky a dokonce i některé genocidy, jelikož tyto země vyhání nevěřící a vedou to ke 100% muslimů, jako to různými způsoby zažívají a děje se to v zemích:
Bangladéš – 83% muslimů
Egypt – 94,7% muslimů
Indonésie – 86,1% muslimů
Jordánsko – 92% muslimů
Pákistán – 96,4% muslimů
Sýrie – 92,8% muslimů (teď nejspíš více kvůli nedávným etnickým čistkám ISIS)
Spojené arabské emiráty – 76% muslimů

Téměř 100% má přinést mír, tj. ‚Dar-al-Salaam‘ – Islamistický dům míru. Zde se předpokládá, že bude mír, protože téměř všichni jsou muslimové (nikdo, kdo není, se o tom neodváží mluvit), jedinými školami jsou madrasy, a Korán je jediným „Slovem“, jako je tomu v zemích:
Afghánistán – 99,8% muslimů
Gaza – 98,7% muslimů
Írán – 99,7% muslimů
Irák – 98,9% muslimů (teď už asi více kvůli nedávným etnickým čistkám ISIS)
Maroko – 99,9% muslimů
Palestina – 99% muslimů
Saúdská Arábie – 97,1% muslimů
Somálsko – 98,6% muslimů
Tádžikistán – 99% muslimů
Turecko – 99,8% muslimů (je znepokojivé, že Turecko doufá, že brzy vstoupí do EU)
Jemen – 99,6% muslimů

Míru ale bohužel není nikdy dosaženo, jelikož v těchto 100% státech ti nejradikálnější muslimové zastrašují a šíří nenávist a uspokojují z různých důvodů svou krvežíznivost zabíjením méně radikálních muslimů.

Důležité je i pochopit, že v některých z těch zemích, co mají hluboko pod 100% muslimského obyvatelstva, jako je Francie, žije menšinová muslimská populace v ghetech, v nichž je 100% muslimů a v nichž žijí podle zákona šaría. Do těchto ghet ani národní policie nevstupuje. Tam nejsou národní školy, ani soudy, ani žádná nemuslimská náboženská zařízení. V takovéto situaci se muslimové většinou neintegrují do komunity. Děti chodí do madras. Rovněž musíte vzít v úvahu rozlohu země, kde dochází k těmto úrovním koncentrace muslimů a účinek, jaký to následně bude mít obecně na společnost.

Učí se jen Korán. Byť se i jen spolčovat s nevěřícími je zločin trestaný smrtí. V některých oblastech určitých zemí tudíž muslimští imámové a extremisté prosazují větší moc, než jak se to ukazuje v celé zemi průměrně.

Přidat nový příspěvek