Re: Re: Námitka proti ekonomickému systému

Hox | 25.07.2017

V článku je uvedeno, že je řeč o energii spotřebované v ekonomice, nikoliv o výrobě na export apod., takže píšete bludy.
Pokud v Německu klesla výroba mnohem více než spotřeba, pak Německu musí importovat a nijak se to netýká úrovně spotřeby v ekonomice, opět mlžení z vaší strany, viz předchozí bod.
Co se týká konstant a produktivity, produktivita se mění pomaleji než objem výroby, a kromě toho se dá její změna lehce spočítat porovnáním objemu vyrobené produkce versus spotřeby energie, o žádnou "bulharskou konstantu" se nejedná. V článku to není proto, ať se zbytečně schéma nekomplikuje, je to technický detail.
Problém je v tom že stále nechápete některé základní věci uvedené v článku a vaše argumentace je pak nesmyslná, protože popisujete něco o čem nikdo nemluví. Můžu doporučit jen opět se nad celou věcí zamyslet a přečíst si ty principy ještě jednou.
O významu energoinvariantu je řeč výhradně ve vztahu kurzů jednotlivých měn, nemá vliv na ceny ani kupní sílu ani cokoliv jiného uvnitř ekonomiky, je to jen pomocný parametr, jak se opřít o něco objektivního a měřitelného.

Přidat nový příspěvek