Re: Re: Re: Re: Námitka proti ekonomickému systému

Hox | 22.07.2017

zjevně asi nechápeš že je rozdíl, pokud spotřeba klesne proto, že se něco neplánovaného stane (např. se pokazí elektrárna), tj. energie je třeba, ale není k dispozici, a mezi tím, když energie klesne proto, že prostě není v ekonomice třeba. Ty příklady co uvádíš jsou mj. nejspíš důsledkem přemisťování výrob do rozvojových zemí, takže tady není co řešit. Pokud jsou důsledkem zvyšování produktivity využívání energie, tak také není co řešit, koef. produktivity se zahrne do vzorce.

K otázkám:
"Jak se to projeví na cenách tuzemského, na cenách dovozového zboží, na vkladech a platech, pokud už v ní bude platit energetický ekvivalent?"

Pokud je řeč o normální situaci (zvyšování efektivity, ne deindustrializace nebo neplánovaná nehoda),
pak jsou odpovědi a) nijak negativně b) nijak negativně c) nijak d) pozitivně. Pokud ale člověk pochopí to, co je uvedeno v článku, odpoví si na to lehce i sám.

Přidat nový příspěvek