Re: Re: Re: Re: Niečo áno, nie skôr nie

JaroX | 10.07.2017

Ten energoinvariant si myslím, že som videl vysvetlený trochu ináč, než v tomto článku. Už si nie som istý, či od Velička. Skúsim pohľadať... asi v niektorom dieli Besedy o živote.

Išlo tam o to, že každá služba a každý výrobok, sa dá vyčísliť v minimálnej potrebe energie. Výkon hospodárstva štátu je tak možné vyčísliť v kWh. Zároveň sa eviduje masa peňazí v obehu. Kurz každej meny by sa potom vypočítal, ako výkon hospodárstva v kWh DELENO objem peňažnej zásoby v danej mene. V prípade Slovenska a slovenskej koruny by to bolo napr. 100 kWh/SKK, v prípade Česka by to bolo napr. 120 kWh/CZK. Na nákup 50 CZK by si potreboval 50*(120/100) SKK = 60 SKK. Takýto zápis by mal väčšiu vypovedaciu hodnotu, lebo zvýšenie hodnoty kWh/SKK by znamenal rast kurzu SKK = zvýšenie hodnoty meny (zníženie by znamenalo pokles kurzu). V prípade použitia vzorca z článku, by to bolo naopak.

Uvažoval som aj o tom, či by mala byť evidovaná SPOTREBA ENERGIE, ako uvádzaš v článku, alebo lepšie VÝROBA ENERGIE ako som uviedol vyššie. Ono... jedná sa vlastne o analógiu súčasného stavu, keď sa používa na výpočet HDP spotrebná metóda alebo výrobná metóda (v praxi sa to asi vždy kombinuje). Mne príde zmysluplnejšia výrobná metóda.

Přidat nový příspěvek