Re: Re: Útok armád Wehrmachtu 22.6.1941

Spektátor Čumilovič Puk | 03.07.2017

Jste tragicky nepolíbený elementárními znalostmi podstatných detailů 2.WW a toho, co jí předcházelo. Uvedu některé podstatné věci:
1. S Hitlerem se paktovali původně i sami Poláci (pakt Beck - Ribentrop z roku 1934).
2. Mnichovská zrada z roku 1938 byla v podstatě nemravnost par excelence. Po ní zanikly veškeré bezpečnostní pojistky ve Střední a Východní Evropě - tzv. Malá Dohoda Československa s Jugoslávii a Rumunskem. Po Mnichovské zradě v Evropě již v politice neplatily žádné morální hranice, ale jen síla a zájmy. Rozbití ČSR a vytvoření Protektorátu to jen dokládalo. V dubnu 1939 (po definitivní likvidaci zbytků Československa!) polské vedení dokonce předjednávalo s Německem možnost společného Polsko -Německého tažení na Moskvu! Hitler však nechtěl mít mocnou polskou armádu v týlu. A tak byla otevřena cesta k paktu Ribentrop - Molotov. Ano bylo to nepěkné, ale v kontextu předchozích událostí v podstatě politicky nutné a těžko odsouditelné ve světle Mnichova a souvisících událostí.
3. Východní Polsko bylo vlastně okupovaná území západní Ukrajiny a Běloruska.
4. Že Hitler bude chtít válčit se vědělo již od jeho nástupu k moci. Jeho ideje byly vyhlášeny již v Main Kampf.
5. Ano, některé činy Kremlu ve východní Evropě byly nepěkné. Avšak v kontextu vývoje událostí v podstatě nutné - SSSR musel přezbrojit armádu a starat se o posun hranic říše co nejdále od neuralgických center státu. Napadení Finska ale bylo zbytečné a hloupé. Možná stačil jen nějaký mírový pakt SSSR a Finska. Ale zde asi převážila úvaha nic neriskovat a otestovat ozbrojené síly...

Přidat nový příspěvek