Re: Re: Re: Re: Útok armád Wehrmachtu 22.6.1941

Zdeněk | 02.07.2017

Herci a umělci nejsou ti,kteří jsou schopni vést národy a světovou společnost. Cesta k míru a smysluplnému životu je v rovnováze vesmírných zákonů -neboli zákonů Boha.

Tedy nejdříve ke komunistické straně-jak vznikla a kdo byli její protagonisté je dnes podrobně analýzováno. Faktem je, že to nebylo Rusko a Rusové kdo tutu ideologii vytvořil a aplikoval právě v Rusku. Rusům byla tato ideologie vnucena. Nesplnila však předpoklady protagonistů. I to je v současné době podrobně analýzováno. Bavíme se ale o 2.sv.válce:

Pozadí podpory Hitlera bylo euroatlantické. Jako příklad uvedu soudní proces ze dne 20.10.1942,kdy Leo T. Crowley,vládou USA ustanovený správce nepřátelského majetku,zabavil na základě zákona o obchodování s nepřítelem veškerý majetek Newyorské banky UBC. To však neznamenalo zastavení veškeré podpory Hitlera. Bitva o Stalingrad začala 21.8.1942

Už v roce 1941 řekl Harry Truman: Pokud bude vyhrávat Německo,měli bychom podporovat Rusko. Pokud bude vyhrávat Rusko,měli bychom podporovat Německo. Hlavně ať se mezi sebou pozabíjejí co nejvíc.

Těsně před koncem 2.sv.války uvažovali "Spojenci" zahájit třetí světovou válku. Měl to být útok na RA a kobercové bombardování ruských měst. Již počátkem dubna 1945 poručil Chrchil vypracovat podrobnou verzi plánu. Bez vyhlášení války napadnout Rusy a díky překvapení,teroru a létajícím pevnostem donutit SSSR ke kapitulaci. Útok byl plánován na 1.července 1945. Měla být použita i poražená německá armáda. Tento plán je znám jako Operation Unthingable . Příkladu anglosaské filozofie je mnoho.
M.Tatchewrová,britská min.přesedkyně:Populace Rusů bude redukována na 15 mil.,kteří budou pracovat u vrtných souprav a v dolech. Profesor John Beddington poradce vlády VB zase prohlásil:
Hitler spackal genocidu na východě, která v budoucnu musí být provedena na vyšší vědecké úrovni a více tvrději. Myslím, že to stačí.

Přidat nový příspěvek