Re: Re: Re: Re: Útok armád Wehrmachtu 22.6.1941

Tony Clifton | 02.07.2017

Uz jsem to tady uváděl:

Lord Viktor Rothschild, který byl velmi těsně spjat se sionistickým hnutím v roce 1930, tajně vstoupil do komunistické strany. Byl získán pro spolupráci, jejímž základem byl boj proti fašismu a „pomoc“ SSSR. Práce ve sněmovně lordů a přátelství s Churchillem mu poskytovaly možnost zabývat se politickou rozvědkou. Vzhledem ke svému postavení měl přístup ke všem vědecko-technickým tajemstvím Velké Británie, včetně informací o metodách získávání plutonia. Angličtí vyšetřovatelé tvrdili, že veškeré informace zasílal do Moskvy prostřednictvím Blunta. Po válce využíval svůj politický vliv i tajné styky se sionisty k podpoře státu Izrael, tím spíše, že anglická Foreign Office byla orientována proarabsky a stavěla se proti proizraelské lobby v USA a Stalinovým plánům, který v té době aktivně podporoval vytvoření Izraele.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/k-soucasne-situaci-c-6-102-2011-pravdivy-a-svobodny-je-jejich-vestecky-jazyk-a-s-vuli-nebeskou-se-druzi/

Je to pravda, není to pravda? Nejsem historik

Přidat nový příspěvek