riadenie

GRS | 21.06.2017

Dobrý večer. Mariet, ozvyte sa mi prosím na char@centrum.sk, mám otázku ktorú tu nechcem písať.

Sám používam systém, ktorého opis je vlastne uvedený v DVTR, dospel som k nemu po mnohých rokoch určitého výzkumu procesného riadenia. Tento systém používa ale len dvojstavové veličny, redukoval som celú otázku rozhodovania len na áno/nie, je/nieje. Iné hodnoty nemajú zmysel a zavádzajú len neurčitosť, ktorú je potrebné aj tak potom spracovať, vyhodnotiť. Za oveľa výhodnejšie považujem procesy vedúce k neurčitým hodnotám rozložiť, aby sa z nich dostali len dvojstavové veličiny a v systéme používať len stavové a nespojité parametre. Ono to v podstate plynie aj rozhodovania (váženia). Síce sa nám tým "vektor" cielov navýši o parameter a o ďalšiu činnosť, ale riadenie to výrazne zjednoduší, zlepší sa kontrola a zlepší sa celková možnosť vyhodnotenia riadenia.
Napríklad otázka - Je koláč už upečený? Odpoveď áno/možno/nie pre nás nemá zmysel, jediná hodnota ktorá nesie informáciu pre rozhodnutie je informácia áno/nie. Odpoveď "možno" bola upresnená otázkou - bol už dosiahnutý daný časový okamih pre ukončenie upečenia? Áno/nie. Potom ale zistíme, že otázka, či je koláč upečený, je nadbytočná otázka, ktorú môžeme vypustiť a aby bol systém univerzálny, bude predchádzať otázka - Je už pečenie zahájené? áno/nie Uložíme hodnotu, v akom čase bolo pečenie zahájené, potom počítame a zisťujeme len či proces už prebehol po daný časový interval alebo či ešte stále proces má pokračovať. Ak proces prebehol, realizuje sa ďalšia činnosť - vytiahnutie koláča z trúby, a nasleduje napríklad ozdobenie. Atď Všetko je možné rozložiť na jednoduché kroky a preformulovaním otázky je možné celý problém redukovať na riešenie uskutočnené je/nie. Preto sa celé to "zázračné" riadenie môže realizovať strojovo presne, a za určitých podmienok plne automaticky.
Preto som sa pýtal, či dokážete použiť riadenie aj v reálnom živote, napríklad vo forme nejakého plánovacieho systému pre timemanagement, to je v podstate tiež forma riadenia, popísaná dostatočne všeobecnou teóriou riadenia, resp. podmnožina.

Přidat nový příspěvek