Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ahoj Luxi

Lux | 10.06.2017

Ahoj Martin,

v istých fragmentoch tvojho príspevku máš v mnohom istú mieru pravdy, ako napr. "zachovajte si v ich prezen(t)ácii najmä pozitívnu a vľúdnu tvár.."

Existuje viacero psychologických štúdii, keď sa skúmalo ako ľudia reagujú "len" na nicky na rôznych webových portáloch = zhruba, ako keby to boli reálni ľudia, aj so všetkou zlobou, prikyvovaním tým, ktorých názory svojim svetonázorom a REÁLNOU morálkou podporujú..a pod.
Urážajú sa, sú zlostní, s niektorými chcú mať "tichú domácnosť", niektorým vulgárne nadávajú, potom nechcú komunikovať a pod. = nabehnú proste mentálne bloky zavedené biblickou civilizáciou..to je však na siahodlhý článok.
Ináč sú veľmi zaujímavou sondou do predprogramovaných, prevážne biblických, opičích (zvieracích), psychík..

Aké zrkadlo vlastnej psychiky si si sám nastavil svojim príspevkom (ale cháp to v zmysle toho, aby si sa posunul niekde ďalej - aj v komunikácii a urobil istú korekciu v myslení, správaní...komuNikácii):

1) Hneď prvá veta je mierne povedané "absolútne" nechápanie mnohých kognitívnych procesov vždy len nedokonalých ľudí.
Ty máš patent na Absolútnu Pravdu, aby si ju mohol takto prezentovať na adresu iných "nickov"? Hoci o kúsok ďalej vravíš niečo iné...zaujímavý Ja-centrizmus..
JA môžem iných posudzovať - aké máš na to kritéria, metodológiu, iteračné algoritmy??

Ostatne niečo z teórie KSB:
Absolútna pravda – tu pozná len Boh a v daný dejinný okamih je vždy konkrétna. Pre bežného človeka sa teda jedná o metódu priblíženia sa k Pravde, nie o pochopenie Pravdy samotnej. Snaha o absolútnu Pravdu je totiž veľmi efektívna profesionálna manažérska pasca.
Jedná sa totiž o aproximáciu, iteráciu Objektívnej Pravdy (porovnanie objektívnej matrice stavových vektorov danej Objektívnej reality a Bohom preferovanej optimálnej matrice vývoja stavov zo všetkých potenciálne možných).


2) Ďalšia veta: "Pýcha, hystéria, osočovanie, povýšenectvo, absencia ľudského prístupu, ergo lásky."

Ty si KTO, že môžeš vynášať také súdy - ak si si tu niečo hlbšie poštudoval, tak súdiť môže len Boh a bežný človek môže
samozrejme hodnotiť každého individuálne, pri zachovaní istej elementárnej úrovne DiaLógu a pri použití prastarej staroegyptskej dialektiky - pre dopracovanie sa k pravde (určite nie ABSOLÚTNEJ - pravda je vždy konkrétna viazaná na určitý časový okamih - ináč je vždy LŽOU - viď vyššie).

3) Ak by si aspoň v niečom poznal spomínanú dialektickú metódu hľadania pravdy (určite NIE absolútnej), tak by tvoje prvé vety museli byť konštruované, sTroj-ené úplne ináč!

Trochu praktická aplikácia:
Ak začnem s niekým komunikovať s tým, že s ním nesúhlasím, sú to povýšenci, hysterici, pyšní povýšení frajeri ... tak sa u dotyčného (-ých) automaticky spustí séria blokov – vlastných i cudzích (zavedených defektnou kultúrou a na jej báze defektných stereotypov myslenia). Potom je už rozhovor prakticky zbytočný...(tým, že si oznámil, že končíš s diskusiou, ako je to aj viacerých iných "ezoterikoch" bežné a v značnej miere aj u "judaistov", pri načrtnutí ich problémov chápania a morálky, takto nastáva v daných prípadoch spustenie príslušnej série predprogramovaných blokov).
Ale ak pri diskusii poukážeš na to, čo je podľa teba v poriadku (s čím môžeš súhlasiť a až POTOM uvedieš s čím nesúhlasíš..), máš k dialógovému partnerovi do istej miery otvorenú cestu a možno sa aj niečo naučíš (to samozrejme závisí od množstva osobných, morálne i úrovňou chápania podmienených kritérií).
To je základ dialógu – cesty k poznaniu Pravdy ► dialektika = vzájomná korekcia. Čiže HĽADANIE SPOLOČNÉHO a nie rozdielov. Jedná sa o jeden z principiálnych postojov k životu ľudí všeobecne.

Pokús sa teraz na základe vyššie uvedeného urobiť istú retrospektívu a prehodnotenie toho, čo si napísal a ako sa prezentuješ (reálne - tvoja psychika)..

Čiže cháp to úplne ináč - ako si zvyknutý - žiadne osočovanie, či mentorské poučovanie "nevzdelaných" ... = ale ako snahu o korekciu istých chybných stereotypov myslenia a konania..

Prajem ti všetko dobré na ceste k Ľudskosti.

Přidat nový příspěvek