lehký komentář

placidus d' catpel | 07.06.2017

AD vysvětlení č. 2, č.3 a č. 5:
jsem mile překvapen obsahem, který reflektuje realitu v míře pravdivé, neboli, jest tak, jak napsáno jest, byť napsáno jazykem poněkud složitějším, leč pro toho, kdo je již alespoň částečně účasten na subjektivním vědomém řízení svého objektivního žití, stále srozumitelně.

Dovoluji si poznámku k biopoli ve vysvětlení č. 5:
uzamknutost samého na sebe anebo uzamknutost na vnější subjekty není možná v aktivním projevu samostatně, tedy ve smyslu buď jedno, anebo druhé. Biopole člověka ve všech svých vrstvách se vždy vztahuje k tělu, které obklopuje a to primárně a prvoplánově, přičemž vykazuje rozličný stupeň stability (pevnosti, energetizace, vitality). Biopole má přirozeně vždy soustředný charakter, což odpovídá pojetí "uzamknutost samého na sebe". V případě, že dojde k narušení stability biopole - vždy ze strany člověka, kterému biopole patří, může dojít, vlivem vnějšího působení na biopole, k dočasné změně charakteru biopole ze stavu soustředného, na stav odstředivý, což odpovídá pojetí "uzamknutosti na vnější objekty", přičemž odstředivý charakter biopole nikdy zcela nenahradí (nepřekryje) charakter soustředný, pokud však přeci jenom k tomu dojde, nastává smrt fyzického těla, v důsledku úplného oddělení biopole od těla. Čili obě uzamknutosti biopole se nemůžou projevovat samostatně a nezávisle na sobě, vždy pouze aktuálně dominuje působení (charakter) jedné anebo druhé uzamknutosti. Extrémní dominance odstředivého charakteru biopole vede k fyzické smrti. Extrémní dominance soustředného charakteru biopole je v čase většinová, však nikoli kontinuální, protože je příležitostně narušována člověkem, kterému biopole patří, ponejvíce realizací negativních emocí. Emoce jsou vždy projeveny v biopoli člověka (astrální a mentální úroveň), čili člověk sám je největším inženýrem-stavitelem svého biopole a svým myšlením - pociťováním rozhoduje o tom, do jaké míry bude jeho biopole převážně soustředné či převážně odstředivé. Odstředivý charakter biopole je pro člověka nebezpečný, protože ho otevírá vnějším vlivům, tedy vnějšímu ovlivňování rozličné kvality (tvořivé anebo destruktivní), přičemž není v moci člověka zabránit tomuto vnějšímu ovlivňování, pokud jeho biopole aktuálně vykazuje charakter odstředivý. V tomto smyslu je další výklad k biopoli v článku správný.

Přidat nový příspěvek