Re: Re: Re: Re: Hustota energie

Oracle 911 | 31.05.2017

1. Vaša celá reakcia o tom svedčí.
2. Zadáte do vyhľadávača "eroi agriculture" alebo "eroi agriculture pimente" a vyhľadáte relevantné štúdie na toto téma. A jedna z tých ktorých som našiel je:
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO4IH0oprUAhWKSRoKHfcCCCYQFggwMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F1996-1073%2F6%2F8%2F4170%2Fpdf&usg=AFQjCNEU_oAVNMH91TfGeGDFSYqhnFN42g
A podľa tejto dánskej štúdie energia vložená ako fosílne palivo na chov/pestovanie, spracovanie a transport ku energií získaná ako potraviny je 1:0,25 až 1:0,28 čo je okolo 4:1 v prípade Dánska. ALE zmienená štúdia neberie v úvahu energiu na výrobu, prepravu a aplikáciu chemikálií a krmív, tieto veci už posúva veci niekde inam.
A podľa tejto štúdie:
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6mNWJqprUAhWChRoKHW5sDSsQFghbMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F1996-1073%2F10%2F1%2F29%2Fpdf&usg=AFQjCNG6vSX2SSgpeEQpv2ERNpoCrb4-Ug
Treba prejsť na menšie farmy (majú lepšie EROEI), na lokálnu produkciu a kukurica je naozaj mizernou vstupnou surovinou na výrobu etanolu (a tento fakt sa v mojom článku aj spomína).
3. Jednoduchá násobilka v tomto prípade je nanič, lebo klasické t.j. priemyselné poľnohospodárske postupy vyžadujú mohutné vstupy vo forme fosílnych palív ako ropa a zemný plyn, čoho producentom nie je ani ČR a ani SR. To znamená, že súčasné poľnohospodárstvo je čistým konzumentom energie ako na to poukázali uvedené štúdiá.
4. S overovaním faktov nemám žiadny problém, ba čo viac ja to vítam. Problémom sú 2 veci:
-matematicky sa dá dokázať hocijaký nezmysel napr. Higgsov bozón či teórie okolo temnej hmoty a energie;
-stereotypy myslenia ktoré ste získali zo systému de facto imprintgom (takto sa získavajú aj závislosti napr. na tabaku) a tieto ak chcete prežiť nasledujúce desaťročia musíte odhodiť. (Berte to ako dobre mienenú radu.)

Přidat nový příspěvek