Re: Re: Re: Hustota energie

Standa | 31.05.2017

1. Zkuste namísto "ad hominem" spíš konkrétně popsat, co jsem nepozorně přečetl.
2. Další vstupy jsem zmínil, odhadl a navrhl konkrétně vyčíslit. I kdybychom počítali, že v ceně pšenice je obsažena jen nafta (cenu všech vstupů, mzdy zemědělců, zisk i cenu strojů převedeme podle ceníku na naftu), tak v té pšenici je řádově stejně energie. k vašemu poměru 10:1 je to daleko.
3. Schéma, které zde oužívám, je jednoduchá násobilka: Česká republika má nějakou rozlohu. Hektar zemědělské půdy uživí při nějakém způsobu obdělávání nějaké množství lidí. Je rozloha státu dost velká, aby produkce těch alternativních farem, pokud by se staly hlavním proudem, užvila obyvatele? Spolčení do družstva plochu státu nenafoukne.
4. Ano. Jsem v zajetí schématu křížového ověřování faktů a počítání s nimi. Do tohoto schématu, které mám natlačené do hlavy patří i kozpětná kontrola a přiznávání si svých omylů, když na ně narazím.

Přidat nový příspěvek