Re: Re: Hustota energie

Oracle 911 | 31.05.2017

Ste nepozorný čitateľ (a asi aj nepozorný poslucháč), to je prvá vec.
Druhá vec je (a na čo sa často zabúda) priemyselné poľnohospodárstvo nie je len nafta ale aj pesticídy, herbicídy, umelé hnojivá a ostatné chemikálie ktoré treba vyrobiť, dopraviť a aplikovať. Tieto kroky majú nejakú energetickú náročnosť a to znamená, že 10:1 je len priemerné číslo niekde je to oveľa viac a inde o niečo menej.
Tretia vec, ciele sú iné lebo kým priemyselné poľnohospodárstvo je zamerané na produkciu čo najväčšie množstvo z jedného druhu produktu čo najlacnejšie často nehľadiac na externality, tak permakultúra sa zameriava na ekologicky udržateľnú a čistú produkciu čo najviac druhov produktu.
Z toho vyplývajú 2 veľmi zásadné veci:
-priemyselné hospodárstvo produkuje otraviny (nie je to preklep), ktoré ak nie sú rovno jedy, tak zdraviu človeka nepridajú (to platí hlavne o tzv. biopotravinách);
-produkcia takýchto fariem čo sa týka jedného druhu na jednotku pôdy napr. cibule je nižšia ako klasických fariem (realita nepustí) ale čo stráca na množstve pre jeden druh, to získava na kvalite a druhovej rozmanitosti. Ostatne nikto nebráni takýmto farmárom aby sa spolčili do družstva.
Štvrtá vec, stále ste v zajatí tých schém čo vám systém natlačil do hlavy.

Přidat nový příspěvek