Koľko času nám zostáva do katastrofy/spasenia?

JaroX | 29.05.2017

Nie som chemik, ani energetik - nebudem posudzovať možnosť a efektívnosť využívania jednotlivých energetických nosičov a prechod z jedného na druhý.

Mňa skôr zaujalo, že z rôznych zdrojov sa k nám dostávajú informácie o neodvratne prichádzajúcej katastrofe, pričom dôraz sa kladie na prežitie a následný rozvoj. Ak sa dobre pamätám, tak na Technolabe nevedeli pomenovať príčinu a ani presný čas posunu zemských pólov (časové rozpätie 2029-2035, periodicita 500-600 rokov).

V súvislosti s týmto som si spomenul na Máyov a ich kalendáre. Áno, podľa GMT korelácie (Joseph Goodman, Juan Martinez, Eric Thompson - a kedy nám Angličania hovorili pravdu?) sa 22.12.2012 skončil jeden slnečný cyklus (Mayský dlhý počet 13.0.0.0.0, podľa Tzolkinu na tento deň pripadá "boh dňa" Slnko, Stvoriteľ). Podľa Adolfa Innemana od 12. 12. roku 3114 p.n.l. do 22.12. 2012 bolo 1 872 000 dní / 360 = 5200 rokov (jeden slnenčný cyklus). LENŽE metodík prepočtu dní mayského kalendára na náš gregoriánsky je mnoho, jednou z nich je aj tzv. Böhm-Böhm korelácia, pri použití ktorej dostaneme ako bod nula dátum 30.8. 3010 p.n.l. a koniec slnečného cyklu 14. 12. 2116. TAKŽE, v mayskom kalendári sa stretávame s nie 500-600-ročnou, ale 5200-ročnou periodicitou neodvratnej katastrofy, vypočítanou presne na jeden deň, pričom podľa nich v ten deň končí jedno slnko a začína nové.

Podľa môjho názoru je tiež daná udalosť neodvratná a jedná sa iba o to, ako sa na ňu ľudstvo/civilizácia pripraví, pričom ju s odstupom môže považovať za katastrofu, ale za určitých okolností aj za spasenie (konkrétne uvedomenie si svojho poslania a vnútorná zmena myslenia nasledovaná zmenou konania, koniec davo-elitárnej civilizácie a prechod na civilizáciu Človeka žijúceho v súlade s jeho poslaním od Boha stvoriteľa). Predpokladám, že sa jedná o kumuláciu energie/matérie v našom Slnku s následnou erupciou, ktorá bude mať následky aj na Zemi (v roku zmena pólov, zničenie elektro-sústavy, všetkých technogénnych satelitov, ... až posun planét z obežných dráh, vznik novej planéty v našej slnečnej sústave). A či už k danej udalosti príde v roku 2029-2035, alebo 2116 na zmene v nás a v našom okolí treba pracovať už teraz každý deň.

Přidat nový příspěvek