Hustota energie

Standa | 29.05.2017

Možná by bylo dobré přidat k těm návrhům na využívání různých druhů energie i to, jak velká bude plocha nebo velikost zařízení, kterých je potřeba k zízkání té energie.

Například jak bude třeba velká plocha, osetá nějakou plodinou, aby líh, získaný jejím zkvašením, zajistil celoroční provoz jednoho traktoru či jedné automatické pračky při prabní pro jednu rodinu.

Nebo jak bude třeba tlusté lano, které by nahradilo při kabelovém přenosu energie linku vysokého napětí.

Jinak: teorií hustot toků energie a přidruženými problémy se zavýval jeden sovětský vědec a vynálezce, jehož jméno se mi nedaří dohledat.

Přidat nový příspěvek