energo-otroci

Jura | 28.05.2017

Návrat biogenní energii je potřebný nejen kvůli planetě Zemi, ale i kvůli nám lidem. Dnešní člověk využívá energii cca 80 energo-otroků (energie ropy, uhlí, .... přepočtena na biogenní energii vytvořenou otrokem). Bytost druhu Homo Sapiens je snažší zotročit, jestli sama využívá tyto energo-otroky. .... tj. přechod na biogenní energii je nutný i z důvodu přechodu na lidský typ psychiky.

Přidat nový příspěvek