Aj Sad roste sám?

graul | 15.05.2017

Časť citácie z knihy Základy sociológie je aj v knihe Sad roste sám?
V tejto knihe sú často používané citácie z knihy B.Obamu Trúfalosť nádeje.Obama v nej poukazuje na problémy USA-degradácia priemyslu,znižovanie úrovne zamestnanosti domáceho obyvateľstva,ktoré je vytesňované imigrantami ochotnými pracovať za nižšie mzdy a bez nároku na sociálneho zabezpečenia,neschopnosť sociálneho systému poskytnúťplnohodnotné vzdelanie všetkým deťom a zaistiť plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť všetkým obyvateľom.

Přidat nový příspěvek