Re: UK

Hox | 14.05.2017

snižování spotřebitelského standardu začal GP po krachu marxismu řešit na biologických a kulturních prioritách obecných zákonitostí bytí, namísto na ekonomických. Jinými slovy, mravní a biologická degradace nositelů kultury liberalizmu má zajistit fyzické zmizení nositelů této kultury a nahrazení biomasou z afriky a arabských zemí.
Sem spadá spoustu tendencí, jako hippies, uvolnění sexuální morálky, drogy, hudba, revolta proti starší generaci a tak dále, až po dnešní agendu LGBT a islamizace.

Přidat nový příspěvek