Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 11.05.2017

Tejto formulácii nerozumiem:

"Pojedanie akýchkoľvek „mŕtvol“, čo je okrem prasaťa v islame povolené, vedie k tomu, že zvieracia informácia (obsiahnutá v hmote mäsa) vstupuje do tela a pridáva mu „zvieracie“ problémy psychiky. Pojedajúc mäso sa muslimovia nezbavujú „zvieracích“ problémov a „vďaka“ tomu sa nestávajú absolútnymi zombíkmi (nejaké zvieracie aspekty ich psychiky však zostávajú)..


V Koráne sa píše:

2:173. On (Boh) vám (muslimovia) zakázal (jesť) zdochliny, krv, bravčové mäso a to, nad
čím (keď bolo zarezané) bolo vyslovené meno iné než Božie. Kto by bol ale nútený (nemal
by nič iné na jedenie než spomenuté štyri druhy mäsa), nebol by nevraživý, alebo
prekračujúci mieru, ten sa hriechu nedopustí. (Kto by jedol z núdze z uvedených druhov
mäsa, nedopustí sa hriechu. Kto by však tento zákaz porušil bezdôvodne alebo by ho vzal na ľahkú váhu, ten sa hriechu dopúšťa.) Veď Boh je odpúšťajúci a milostivý.

(2:173): Keď muslim chce zviera zarezať, položí ho tak, aby bolo oddýchnuté, aby nevidelo
nôž. Potom by mu mal jedným úderom prerezať tepnu, aby sa čo najmenej trápilo a aby z
neho vytiekla krv. Pritom musí povedať vetu: „V mene Boha“, vysloviť Božie meno, aby si
okrem iného uvedomil, že usmrcuje živého tvora, ktorého Boh človeku povolil usmrtiť len
preto, aby sa naplnili jeho základné potreby, a nie pre zábavu či mrhanie životom živých
tvorov. Keď muslim vysloví Božie meno pri zarezaní zvieraťa, to ako keby žiadal od Boha,
ktorý všetko stvoril a ktorý má moc nad životom všetkých tvorov, povolenie na jeho
usmrtenie.

Přidat nový příspěvek